За сайта

„Болестта не е наказание или жестокост, а просто средство, с което душата ни показва нашите грешки и ни предпазва от по-значителни вреди – за да ни върне към истината и светлината, от които никога не трябва да се отклоняваме.“

д-р Едуард Бах

Целта на този сайт е да представи информация за терапията с Цветята на д-р Бах, така че хората, които имат емоционални и здравословни проблеми, да могат да си помогнат сами.

Той прави това като:

  • Представя д-р Едуард Бах и същността на открития от него метод на цветолечение;
  • Предоставя подробно описание на всяко от цветята;
  • Запознава с основните правила за самодиагностика и чрез въпросници помага на човек да разбере кои са подходящите за него цветя;
  • Предоставя възможност за четене на статиите за различните цветя на случаен принцип, като създава по този начин условия за себепознание чрез рефлексия върху принципа, представен от Цветята.

Нежната терапия

Този сайт е създаден с изцяло некомерсиална цел – да разпространява знание, което има голяма психологическа стойност и възможности за самопомощ на страдащия човек. Това знание идва основно от текстове в книгата на Метхилд Шефер „Енциклопедия на терапията с Цветята на д-р Бах“, а посредник в тяхното разпространение е Камелия Хаджийска, психолог и психотерапевт.

„Аз съм силно очарована от желанието на доктор Бах за създаване и предоставяне на широко достъпен метод на лечение на човешкото страдание чрез психологическа работа върху недостатъците на човешкия характер. Вероятно именно щедростта на неговата личност, както и невероятната му скромност и смирение, е истинската причина да откликна на неговите идеи, така че да поискам да участвам в тяхното разпространение.

Наричам създадената от него терапия „нежна“, защото лечението се случва чрез приема на капки от екстракти на определени диворастящи цветя, които действат не чрез химическия си състав, а чрез информацията и вибрацията, която съдържат в себе си – толкова нежно, че, ако не са правилните цветя за нас, няма да имат никакъв ефект върху нас. А, ако не сме готови за промяната, няма насила да ни накарат да я направим, дори тя да е за наше добро. Приличат на приятелска ръка, която ни води или ни подкрепя, докато сами си проправяме пътя напред – толкова ненатрапливо, че можем и да не забележим, че е била с нас, докато сме се лутали по пътя.

Терапията чрез цветята на д-р Бах може да бъде основно средство за лечение на нашите емоционални болки, но също така и допълващо средство за подкрепа при оздравителните процеси, извършвани при психотерапията. Тя изцяло резонира с моите ценности и вярвания като психотерапевт, а именно:

Съществува тясна връзка между физически болести и психични проблеми и, ако искаме да лекуваме физическото си тяло, трябва да започнем с неговото лечение на нивото, на което се пораждат болестите, а именно емоционалното и менталното ни тяло;

Неблагополучията в живота ни са резултат от блокирана  енергия, която в естественото си състояние е носител на положителен душевен потенциал с различно качество. Този потенциал е представен в различните хора с различен интензитет и се отразява в различия в характерите им.

Когато качествата, с които сме родени, се трансформират от блокираното състояние в положителния си потенциал, това ни дава възможност да осъществим себе си в най-високата си степен на самореализация, вътрешна хармония и щастие;

и, най-накрая, най-важното – основното лечение се случва, когато се възстанови връзката с висшия ни Аз – този аспект от нас, който е свързан с душевните измерения на живота ни и знае най-добре кое е правилното за нас от гледна точка на еволюционното развитие на душата ни. Цветята на д-р Бах са този мост, който позволява да се възстанови връзката между личността и висшето ни Аз, така че отново да можем да сме в синхрон с нуждите и гласа на душата ни.

Терапията на д-р Бах има и още едно предимство – тя е широко достъпна, както като възможности за самолечение и самодиагностика, така и като цени на билковите екстракти. Като лечение тя много прилича на хомеопатията, но именно тази широка достъпност и възможност за употреба и от непрофесионалисти е нещото, което я различава. За разлика от хомеопатията, при нея няма опасност от предозиране; няма опасност от погрешна диагноза (тогава капките няма да помогнат, но няма и да навредят), а също така е съвместима с всички традиционни лекарствени средства.“