За сайта

„Определени диворастящи висши растения могат чрез своите по-висши трептения да повлияват човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Като хубавата музика или другите възвисяващи неща те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите страдания. Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце. Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие.“     д-р Едуард Бах

Целта на сайта

Целта на този сайт е да представи информация за терапията с Цветята на д-р Бах, така че хората, които имат емоционални и здравословни проблеми, да могат да си помогнат сами.

Той прави това като:

  • Представя д-р Едуард Бах и същността на открития от него метод на цветолечение;
  • Предоставя подробно описание на всяко от цветята;
  • Запознава с основните правила за самодиагностика и чрез въпросници помага на човек да разбере кои са подходящите за него цветя;
  • Предоставя възможност за четене на статиите за различните цветя на случаен принцип, като създава по този начин условия за себепознание чрез рефлексия върху принципа, представен от Цветята.

Основните идеи на терапията чрез Цветята на доктор Бах са:

  • Тя се случва чрез приема на капки от екстракти на определени диворастящи цветя, които действат не чрез химическия си състав, а чрез информацията и вибрацията, която съдържат в себе си – толкова нежно, че, ако не са правилните цветя за нас, няма да имат никакъв ефект върху нас. А, ако не сме готови за промяната, няма насила да ни накарат да я направим, дори тя да е за наше добро. Приличат на приятелска ръка, която ни води или ни подкрепя, докато сами си проправяме пътя напред – толкова ненатрапливо, че можем и да не забележим, че е била с нас, докато сме се лутали по пътя.
  • Тя може да бъде основно средство за лечение на нашите болки, но също така и допълващо средство за подкрепа при оздравителните процеси, извършвани при другите видове терапия. 
  • Съществува тясна връзка между физически болести и психични проблеми и, ако искаме да лекуваме физическото си тяло, трябва да започнем с неговото лечение на нивото, на което се пораждат болестите, а именно емоционалното и менталното ни тяло;
  • Неблагополучията в живота ни са резултат от блокирана  енергия, която в естественото си състояние е носител на положителен душевен потенциал с различно качество. Този потенциал е представен в различните хора с различен интензитет и се отразява в различия в характерите им.
  • Когато качествата, с които сме родени, се трансформират от блокираното състояние в положителния си потенциал, това ни дава възможност да осъществим себе си в най-високата си степен на самореализация, вътрешна хармония и щастие;
  • и, най-накрая, най-важното – основното лечение се случва, когато се възстанови връзката с висшия ни Аз – този аспект от нас, който е свързан с душевните измерения на живота ни и знае най-добре кое е правилното за нас от гледна точка на еволюционното развитие на душата ни. Цветята на д-р Бах са този мост, който позволява да се възстанови връзката между личността и висшето ни Аз, така че отново да можем да сме в синхрон с нуждите и гласа на душата ни.

Терапията на д-р Бах има и още едно предимство – тя е широко достъпна, както като възможности за самолечение и самодиагностика, така и като цени на билковите екстракти. Като лечение тя много прилича на хомеопатията, но именно тази широка достъпност и възможност за употреба и от непрофесионалисти е нещото, което я различава. За разлика от хомеопатията, при нея няма опасност от предозиране; няма опасност от погрешна диагноза (тогава капките няма да помогнат, но няма и да навредят), а също така е съвместима с всички традиционни лекарствени средства.“ 

Цветята – мост между личността и висшето аз на човека

Метхилд Шефер, авторката на „Енциклопедия на Цветята на д-р Бах“, представя Цветята като архетипи, т.е. базисни принципи в психиката на всеки един човек. Според нея основната причина тези архетипи да се проявяват в негативните си форми е блокираната връзка между личността и Висшето аз на човека. Лечението в Цветотерапията се случва, когато се възстанови свободния поток между тези два различни аспекта на Аз-а.

Ето как М. Шефер обяснява действието на цветните есенции:

„Всеки човек, както и всичко в Космоса, се подчинява на всеобща закономерност. Като част от Висшата промисъл той носи безсмъртна душа – неговата истинска същност, и има своята преходна личност – това, което е той на земята. Неговото Висше Аз е връзката между душата и личността.

Потенциалите на нашата душа се осъществяват чрез личността. Това са идеалните качества, „добродетелите на нашата по-висша природа“. Към тях се числят кротостта, нравствената сила, смелостта, постоянството, мъдрост­та, радостта, целеустремеността. Неосъществяването на заложените в нас добродетели води рано или късно до противоположното чувство – гордост, жестокост, омраза, егоизъм, невежество, алчност. Тези недостатъци са истинските причини за болестта.

Истинските причини за болестта се свеждат според д-р Бах до две основни несъответствия: 1) личността не действа в съгласие с душата си – частично или изцяло, и, 2) личността нарушава „принципа на единството“ с Всеобщото начало. От тази дисхармония произлизат и заболяванията.

Всеки от използваните от д-р Бах цветове олицетворява определено душевно състояние или – изразено енергетично – трепти с определена честота, която отговаря на съответната честота от човешкото енергийно поле. В човешката душа се съдържат всичките 38 душевни качества на цветовете от системата на д-р Бах. При конфликт между душата и личността настъпва дисхармония в честотата на трептенията. Стига се до отрицателно състояние на духа. Есенцията от подходящ цвят може да хармонизира отново човешките трептения и по този начин да възстанови равновесието между душата и личността. Така човекът възвръща своето здраве.“

Метхилд Шефер