Недостатъците на характера

Лекуват „недостатъците на характера“: