38 архетипа

„Определени диворастящи висши растения могат чрез своите по-висши трептения да повлияват човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Като хубавата музика или другите възвисяващи неща те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите страдания. Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце.

Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие.“ д-р Бах

Основната причина да харесвам Цветотерапията на д-р Бах се дължи на начина, по който Метхилд Шефер, авторката на „Енциклопедия на Цветята на д-р Бах“, ги представя, а именно като архетипи, т.е. базисни принципи в психиката на всеки един човек. Според нея, основната причина тези архетипи се проявяват в негативните си форми е блокираната връзка между личността и Висшето аз на човека. Лечението в Цветотерапията се случва, когато се възстанови свободния поток между тези два различни аспекта на Аз-а. 

Ето как М. Шефер обяснява действието на цветните есенции:

„Всеки човек, както и всичко в Космоса, се подчинява на всеобща закономерност. Като част от Висшата промисъл той носи безсмъртна душа – неговата истинска същност, и има своята преходна личност – това, което е той на земята.

Неговото Висше Аз е връзката между душата и личността.

Потенциалите на нашата душа се осъществяват чрез личността. Това са идеалните качества, „добродетелите на нашата по-висша природа“. Към тях се числят кротостта, нравствената сила, смелостта, постоянството, мъдрост­та, радостта, целеустремеността. Неосъществяването на заложените в нас добродетели води рано или късно до противоположното чувство – гордост, жестокост, омраза, егоизъм, невежество, алчност. Тези недостатъци са истинските причини за болестта.

Истинските причини за болестта се свеждат според д-р Бах до две основни несъответствия: 1) личността не действа в съгласие с душата си – частично или изцяло, и, 2) личността нарушава „принципа на единството“ с Всеобщото начало. От тази дисхармония произлизат и заболяванията.

Всеки от използваните от д-р Бах цветове олицетворява определено душевно състояние или – изразено енергетично – трепти с определена честота, която отговаря на съответната честота от човешкото енергийно поле. В човешката душа се съдържат всичките 38 душевни качества на цветовете от системата на д-р Бах. При конфликт между душата и личността настъпва дисхармония в честотата на трептенията. Стига се до отрицателно състояние на духа. Есенцията от подходящ цвят може да хармонизира отново човешките трептения и по този начин да възстанови равновесието между душата и личността. Така човекът възвръща своето здраве.“

Метхилд Шефер

Именно разглеждането на Цветята на д-р Бах като архетипи е причината да бъдат представени в този сайт за четене и чрез принципа на синхроничността. Смятам, че запознаването с тяхното описание има не по-малко лечебен ефект, защото допринася за разбирането на причините за трудностите в живота ни, т.е. влияе върху менталното ниво на промяна. Четенето на тези публикации на принципа на синхроничността не трябва да се използва като диагностично средство, а само като средство за себепознание и изследване на прекъснатата връзка между двете части на човешкия Аз.