Самодиагностика

Как да определя коя е моята комбинация от Цветята на д-р Бах?

„Успокоително е да се знае, че при погрешна самодиагноза не може да се получи нищо лошо. Ако честотата на цвета не е подходяща, то тя се разпознава от Висшето Аз и се отхвърля от него, понеже не резонира с вътрешната енергийна система.“ Метхилд Шефер

На тази страница имате възможност сами да определите коя е най-правилната за вас комбинация от Цветята на д-р Бах. За ваше улеснение има три вида тест, както и Таблица за оценка, предоставени от книгата на Метхилд Шефер.

Ето и основните правила в този процес.

Първо, необходимо е да се знае, че тъй като Цветята на д-р Бах представляват основни душевни принципи (архетипи), представени в душата на всеки човек, при първоначалното запознаване с тях можете да се объркате, тъй може да разпознаете себе си в почти всяко едно от тях. Затова е полезно да се знае, че не е необичайно, ако точно това ви се случи. Въпреки това трябва да се ограничите с най-важните за вас Цветя като преценявате тяхната важност според актуалността на дадения проблем в настоящия период от живота си. Затова първият принцип за избор на вашата комбинация от Цветя е:

Избери тези цветя, които са важни за теб точно в този момент от живота ти“.

Във въпросника ще намерите таблица за оценка на конкретната ситуация, която ще ви улесни в това отношение.

Второто важно правило при определянето на правилната за вас комбинация е да ограничите броя на приеманите от вас есенции максимално до 6-7 Цветя. Когато знаете, че ефективността от цветолечението намалява при твърде големия брой Цветя, ще ви е по-лесно да решите. Ето какво пише М.Шефер по тази тема:

„Тук не важи принципът „колкото повече, толкова по-добре“, а „по-малко, но по-качествено“. Малко, но точно и вярно подбрани цветове в зависимост от проблема, обикновено упражняват най-добър ефект и отстраняват също и някои странични, съпровождащи симптоми.“

Третото важно правило е, че правилната комбинация за този момент (период от живота ви) може да не е най-добрата комбинация за вас по-късно, в следващ момент от живота ви. С други думи, вие се променяте и правилните цветя за вас също се променят. Важен ориентир за забелязване на очакваните промени по отношение на времето е, че те силно варират от вида на проблемите, от възрастта и характера на лекувания и т.н.

Има още много да се каже по въпроса за диагностиката, но това е предмет на самостоятелно запознаване с книгата на Метхилд Шефер „Енциклопедия на терапията с Цветята на д-р Бах“. Ако нямате време обаче, можете да преминете направо към въпросника за самодиагностика и самолечение оттук.