Описание на цветята

Цветята на д-р Бах може да се разглеждат като 38 архетипа на свързване между двете части на психиката – личността и висшето Аз на човека. Като всеки архетип, те се проявяват в две форми – позитивна и негативна. Приемът на Цветята на доктор Бах помага на човека да преживее архетипното качество в позитивната му форма като възстанови  прекъсната връзка между тези две части. В известна степен същото може да направи и информацията за това в каква посока човек да насочи вниманието си за промяна.

Четенето на описанието на Цветята на случаен принцип има за цел да създаде условия за рефлексия върху принципа, заложен в тях, но не трябва да се разглежда като диагностичен инструмент.

Кликни върху картинката