12. Gentian (тинтява)

Цветето на вярата

От съмнение… до вяра

„За тези, които лесно се обезкуражават. Те могат да напредват добре във всекидневието. Малки препятствия по пътя обаче, ги карат да се съмняват и обезсърчават.“                Едуард Бах

Принцип: Тинтявата се свързва в Средна Европа с Бога и вярата. Вярата тук не трябва да се схваща само в религиозен смисъл. Това може да бъде вяра в смисъла на живота, във Висша Сила, в определени принципи на живот или в определен мироглед.

Ключови симптоми: Скептицизъм, съмнение, песимизъм, леко обезкуражаване.

Симптоми в блокирано състояние: Депресия, причините на която са известни. Понякога изглежда, че се наслаждава на песимизма си. Във всяко начало се проявява най-напред съмнение. Несигурност поради липса на вяра и доверие. При непредвидени трудности лесно се обезкуражава и разочарова. Ако нещата тръгнат назад се изпада в паника. Не може да схване, че липсата на вяра е причината на тези състояния.

Потенциал в трансформирано състояние: Става възможно да живее с конфликтите. Убеден е, че не може да се стигне до неуспех, ако направи всичко възможно. Убеденост, че трудностите се преодоляват, въпреки понякога тежките обстоятелства. Вижда светлина в края на тунела и може да вдъхне същото чувство и на други.

По-подробно:

Човекът, който се нуждае от тинтява, би искал да вярва, но не може. В какво се състои заблудата му? Той живее с неосъзнатото нежелание да бъде воден от своето Висше Аз и не иска да види себе си като част от по-висша общност. Така той се ограничава в своята личност и се отделя от единствения извор на вярата. Той е песимистът в професията, който установява с известно вътрешно задоволство, колко лошо е всичко около него и изобщо в света; упоритият дух на съмнение, който не се чувства добре, ако няма някакви грижи. Това са екстремните състояния на отрицателния тип на тинтявата.

Като преходно състояние тинтявата често се проявява във формата на обезкуражаване или малодушие, например в процес на оздравяване от някоя болест. Ако всичко е протичало добре и внезапно настъпи рецидив, пациентът мисли, че това е свършекът на света и че всичко започва отначало. Типичният пациент от типа на тинтявата, както и лечителят от този тип естествено се съмнява дълбоко в себе си в действието на цветовете на д-р Бах, въпреки че ясно вижда действието им.

Тинтявата помага много при състояния на депресия, които са предизвикани от познати на пациента причини. Например след смъртта на съпруг или съпруга, при продължителна безработица, при изоставени деца след развод, при изпратени в старчески дом старци и т.н.

Състоянието на тинтявата вътрешно представлява блокада на душевно ниво. Мисловните способности са силни, но са фиксирани отрицателно. Здравият и  логичен скептицизъм се превръща в трайно състояние на отрицание и поставяне под въпрос на всичко. Хората, които се противопоставят на другите и оспорват вярата, са в отрицателно състояние на тинтява. „Господи, помогни ми в моето неверие!“ казва много точно един християнски мистик.

Тинтявата помага изграждане на вярата, но не на сляпата вяра, а на тази на положително настроения скептик. Онзи, който чрез тинтявата намира отново своето Висше Аз, може да посреща трудностите без да изпада в отчаяние. Той може да живее с конфликтите, защото най-малкото осъзнава отчасти, че във висшия смисъл конфликтите имат важна функция. Той не се спира пред препятствията, защото винаги вижда светлина в тунела.

На практика тинтявата се прилага с успех при децата, които са станали страхливи и са обезкуражени от дребни училищни неуспехи. Освен това тинтявата действа чудесно, когато след лечение настъпи рецидив на заболяването. Особено добър ефект има тинтявата обаче при хора, които не са намерили помощ чрез психотерапията.

Метхилд Шефер


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 63

Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 68