2. Aspen (трепетлика)

Цветето на психичните сили

От тъмно предчувствие… до осъзната чувствителност

„Изпитват неясни, смътни страхове, за които нямат обяснение или причина. Ужасяват се, че нещо страшно може да се случи, без сами да знаят какво. Тези необясними смътни страхове могат да ги преследват ден и нощ, но често се страхуват да разкажат на околните за страховете си.“ Едуард Бах

Принцип: Трепетликата е свързана с душевните потенциали на безстрашието, превъзмогването и възкресението. В отрицателното състояние на трепетлика човек е обладан от неосъзнати страхове.

Ключови симптоми: Неопределени, необясними страхове, предчувствия, таен страх от някакво предстоящо нещастие.

Симптоми в блокирано състояние: Необосновани чувства за страх и опасност. Внезапен страх при оставане сам или в общество. Чувство на неуютност, развихрена фантазия. Склонност към занимания с окултни явления, суеверие. Страх от преследване, от наказание, от невидима сила. Кошмарни сънища, събуждане със страх, паника; страх да заспи отново. Страх от мисли и сънища на религиозни теми, тъмнина и смърт. „Страх от страха“, но това не се споделя с никого. Колективни страхове, като страх от физическо насилие, от изнасилване, малтретиране, страх от змии, от духове и други подобни. При деца: не искат да остават сами, нито да спят на тъмно, от страх пред „черния човек“ или други подобни представи.

Потенциал в трансформирано състояние: Способност да се пренася в по-фини нива на съзнанието. По този начин е в състояние да се задълбочава в религиозните и езотерични явления. Вникване в по-висши светове на духа. Духът е поощрен от тях и започва безстрашно да ги изследва, без да се грижи за трудностите.

По-подробно: Хората, които се нуждаят от трепетлика, „имат една обвивка по-малко от другите“. Разграничаването на тяхното физическо съзнание от останалите нива и особено спрямо емоционалната и астралната сфера е много фино. Освен с лични преживявания, тези нива са наситени и с множество общи образи и представи от приказки и предания, от легенди и суеверия, от ада и рая и още много други. Нивото на емоционалното и астралното се изминава на сън всяка нощ, за да се стигне до личното трансперсонално ниво, защото там се установява контактът с нашето Висше Аз, от което се черпят градивни и лечебни сили. Хората от този тип повече от другите са изпълнени денем и нощем с мисли и представи от астралното или емоционалното ниво. Те получават неосъзнати импулси, които не могат да се подредят в тяхното будно съзнание, защото източникът не е известен. Това поражда страх. „Страх от нещо неизвестно, от нещо ужасно, което може да се случи.“ Това са типичните изрази. При силно изразените форми човекът изпитва адски мъки и цялото тяло участва в страданието: треперене, изпотяване, пулсации в стомашната област. Този страх не може да се преодолее и поражда още повече страх.

Пациентите от типа трепетлика са блокирали в такива моменти в обхванатото от страх астрално ниво и не могат да установят контакт със своето Висше Аз, което би им подало живителни сили. Това състояние често се проявява със сомнамбулизъм, говорене на сън или „сънуване на кошмари”. Пациентът се събужда в паника и се страхува да заспи отново. Децата от този тип са по-податливи и често искат вратата към стаята им да стои нощем отворена или в стаята да свети лампа. Те се страхуват подсъзнателно, че в противен случай представите им за „лошия дух“ или за „черния човек“ ще се появят в реален образ.

Много пациенти от типа трепетлика изпитват панически страх от тъмнината. И хората, които изпитват суеверен страх от окултни и магически представи, често се нуждаят от трепетлика, защото могат да станат жертва на своите магически илюзии.

Външната форма на трепетликата е добър символ за изключителната чувствителност на описания тип. Едно подухване е достатъчно, за да затрепери личността под знака на трепетликата. Този тип има необикновен усет за зараждащи се конфликти и за психически смущения у другите. Те просто регистрират всичко и при  това изразходват много сили: конфликтите в службата и работата, утринната суматоха, изтощението от препълнения транспорт, страхът от хиперинфлация или от война. Но за разлика от състоянието мимулус, където страховете са точно определени и могат да се обсъждат с други хора, страховете при трепетликовия тип са неясни и неопределени. Затова е трудно да се говори за тях.

Който взима трепетлика, усеща намалението на страховете и засилването на вътрешната увереност, че зад страха има нещо по-силно и смислено, в което в крайна сметка човек намира убежище. Постепенно става ясно, че над всичко е Божият закон и божествената сила на любовта, които са по-силни от страха. Чрез тази увереност става възможно съзнателното използване на положителната енергия на трепетликата. Придобива се способност за вникване в по-фини, нематериални нива на съзнанието и да се използват за доброто на ближния. Тази способност е характерна за добрите възпитатели, психо-терапевти и психиатри.

Някои лечители препоръчват трепетликата и за допълнително лечение на алкохолици, които страдат от натрапчиви представи; също и за жени, които са претърпели изнасилване, както и за деца, подлагани на тормоз. От трепетлика се нуждаят и хора, които участват в групови медитации, както и бивши наркомани.

Подпомагащи препоръки за състоянието трепетлика: Любими занимания, свързани със земята, например работа в градината, грънчарство, печене на хляб. Да се избягва всичко, което предизвиква емоционални представи: например алкохол, продължително излагане на слънце, запознаване със съобщения за брутални събития, филми на ужаса и т.н.
Поощрения за положителна настройка: „Сърцето ми е изпълнено с надежда и сила“, „аз съм в Божиите ръце“, „оставям се да ме водят към добро“. При деца: „аз имам ангел-пазител“.

Метхилд Шефер


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 63

Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 68