26. Rock rose (жълтак, скална роза)

Цветето на освобождаването

От паника… до геройска смелост

„Лек за спешни и безнадеждни случаи; за нещастен случай или внезапна болест, когато човек е изплашен, дори ужасен, а състоянието му е достатъчно сериозно и дори плаши околните. Ако човек е в безсъзнание, можем да навлажним устните му с този лек. Може да са необходими и други лекове, например Clematis – повет, защото безсъзнанието е състояние на дълбок сън, или Agrimony, ако човек се измъчва. “   Едуард Бах

Принцип: Обикновеният жълтак е свързан с душевните качества на смелостта и устойчивостта. Той е един от най-важните цветове от състава на капките за спешна помощ. В отрицателното състояние на жълтак личността е остро и силно застрашена  душевно, а често и физически.

Ключови симптоми: Чувство за ужас и паника, изключително остри страхови състояния.

Симптоми в блокирано състояние: Човек е склонен бързо да изпадне във вътрешна паника. Внезапно чувство на страх при изключителни състояния на тялото и душата. Терор, ужас, отчаяние, нервната система е напълно объркана. От страх не е на себе си – не чува, не вижда, не говори, сърцето му е замряло. Силен страх при злополуки, природни катастрофи, опасни за живота наранявания. Често състояние при деца, които лесно получават сърцебиене и изпотяване на ръцете.

Човекът в това състояние не разполага с много нервни резерви. Слънчевия сплит е болезнен или се усеща като камък. Често състояние при хора, които дълго време са взимали дроги. Наблюдава се често при хора от нервно-лабилни семейства.

 Потенциал в трансформирано състояние: Героична смелост. Може да надмине себе си в критични и изключителни положения и да мобилизира почти свръхчовешки сили. Бори се за благото на другите, без да се страхува за себе си.

По-подробно: Това са изключителни и критични положения, като природни бедствия, злополуки или внезапни заболявания, при които човек не може да се справи с първичната сила на енергиите. Всичко се развива много бързо и в погрешна посока. Личността е отделена на светлинни години от своето Висше Аз и се свива, изпълнена със страх, в своята тленна същност, вместо да се довери на водещото начало на душата си, да черпи сили оттам и да се справи с положението.

Беглец бяга през границата. Местността е минирана. Прожектори претърсват пространството. Внезапно зад него се чува кучешки лай. Открит ли е вече? Сърцето му бие лудо и гонен от страх и извън себе си, той тича и тича, за да спаси живота си…

Това е един краен пример за състоянието на жълтак. Същата вътрешна драма се разиграва при всички състояния на жълтак, дори когато обстоятелствата не са толкова застрашителни. При всички случаи е налице остра душевна криза и тревога от първа степен. Ако тялото е засегнато, то това са обикновено случаи за бързата помощ. Пострадалият често е извън себе си от страх. Затормозени са зрението, слухът и говорът. Властва само паника, ужас и смразяващ страх. Внезапната, опасна за живота болест в семейството изисква и за двете страни жълтак – за болния и за близките му.

Деца, които нощем се събуждат от кошмарен сън, трябва да пият на малки глътки екстракта от желтак, докато се успокоят. Човекът, който току-що е избегнал автомобилна злополука или е останал незасегнат при атентат, също е в отрицателно състояние на жълтак.

Някои лечители описват това състояние много сполучливо като удар в стомашната област, понеже е пренатоварен соларният плексус (слънчевия сплит). Събитието се развива много бързо и не може да бъде овладяно от нервната система. В състоянието на жълтак човек се чувства безсилен пред могъществото на първичните сили. Той се поти от страх и страхът обхваща цялата му аура.

Енергията на обикновения жълтак освобождава личността от нейното страхливо вцепенение и изтласква махалото от отрицателно в положително положение. Страхът се превръща в смелост, която може да прерасне в героизъм, забравяйки себе си в полза на другите. Това е смелостта на майката, която спасява детето си от връхлитащата кола, това е храбростта на партизаните, които воюват срещу превъзхождащите сили на чуждата армия и побеждават. Жълтакът може да мобилизира невероятни сили и да накара хората да надминат себе си. Положителни символи на жълтак са Зигфрид и Жана д’Арк.

Състоянието на жълтак е обикновено временно. При децата, които душевно са по-нестабилни от възрастните, прилагането на жълтак е показано по-често. Но и между възрастните се срещат истински типове на жълтак, които външно не изглеждат особено плахи. Тези хора често имат уязвима нервна система и понякога от рождение слабо развити надбъбречни жлези. Техните душевни силови резерви бързо се изчерпват и те често пъти могат да се охарактеризират като вегетативно лабилни. Всред предците им често се срещат алкохолици.

При хората, които се занимават с интелектуален труд, може да се стигне до състояние на жълтак, когато в своето развитие те внезапно се сблъскат с първичен мрак вътре в себе си.

Един английски лекар препоръчва есенцията от жълтак за допълнително лечение към конвенционалните мерки при слънчев и топлинен удар.

Понякога е трудно разграничаването между обикновения жълтак и гарванския лук:

  • Обикновен жълтак: Винаги се касае за остро и в повечето случаи преходно състояние, при което трябва веднага да се направи нещо. На преден план излиза страхът.
  • Гарвански лук: Касае се за скритите последици на душевна травма, която е потънала в подсъзнанието. В чистото състояние на гарвински лук страх не се наблюдава, а по-скоро нещо като тъжна вцепененост.

В случай на съмнение се препоръчва взимането на капки за спешна помощ, които съдържат и двата цвята.

Метхилд Шефер


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 63

Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 68