27. Rock water (скална вода)

Цветето на гъвкавостта

От догматична дисциплина… до бдителност

„За тези, които са много стриктни към начина си на живот. Те си отказват много радости и удоволствия в живота, защото считат, че могат да им попречат на работата. Строги капитани на своя кораб. Искат да са добре, да са силни и активни и правят всичко, което смятат, че ще ги поддържа. Надяват се, че са пример за останалите, които могат да последват идеите им и да станат по-добри.“     Едуард Бах

Принцип: Изворната вода е свързана с душевните качества на приспособимостта и вътрешната свобода. В негативно състояние на изворна вода човек е пленник на застинали теоретически модели и нереални представи.

Ключови симптоми: Строги и закостенели възгледи, потиснати потребности, сурово отношение към себе си.

Симптоми в блокирано състояние: Силен стремеж към изрядност, подчинява живота си на строги теории и прекалено идеализирани представи. Въздържание от много неща заради строги принципи на живот; заради това губи радостта от живота. Строга самодисциплина, прави всичко, за да бъде във форма, поставя си най-високи цели. Не разбира какви лишения си налага. Криво разбрана духовност – ограничава се в несъществени неща (медитация, диети), като ги издига в култ. Стреми се принудително към извисяване на духа, но упорито държи на определени собствени представи. Вярва, че светската суета задържа духовното развитие, иска още на земята да стане светец: аскетизъм, факирство, душевно самобичуване. Потиска съществени телесни и емоционални потребности. Поради силен стремеж попада в плен на медитирането. Не се намесва в разбиранията на другите за живота, защото изцяло е зает със собственото усъвършенстване. Тези хора често са строги вегетарианци и въздържатели, животът им е аскетичен. Те се упрекват, ако нарушат строгата си дисциплина. Физическите потребности не са добре съчетани с личността, затова при жените често има менструални смущения. Тялото е подложено на стресови изисквания.

Потенциал в трансформирано състояние: Идеалист с открита душа към другите. Отстъпва от възгледите и теориите си, когато се изправи пред ново познание или по-висша истина. Не се поддава на чуждо влияние, защото е уверен, че ще намери в себе си вярното решение в точното време за това. Осъществява високите идеали в живота. Чрез радостта си от живота и чрез вътрешния си мир е естествен пример за подражание от другите.

По-подробно: Хората в това състояние са си изградили сами още приживе паметник от висши духовни идеали, морални насоки и абсолютни представи за здраве. Те стоят дребни и послушни пред този паметник със свръхчовешкото, наложено от самите тях задължение, да отговарят на тази идеална представа в живота си. Възможно ли е това?

В отрицателното състояние на изворна вода човек си отказва много от онова, което прави ежедневието приятно и радостно, защото вярва, че то е несъвместимо с неговите строги, често дори аскетични възгледи за живота. Като единствен въздържател на сребърната сватба на приятели, той не се чуква с шампанско, а скромно моли за чаша газирана вода. Хората от този тип биха искали да бъдат изрядни вътрешно и външно и спазват всичко, което би им помогнало за това. Класически пример за това е мъжът, който сутрин рано след едночасов крос през гората плува още петдесет дължини на басейна, за да закуси после с приготвена от него плодова каша, със строго изражение на лицето.

В екстремните случаи на състоянието тези характери биха искали да бъдат пример за останалите, които да получават от тях несъзнателни импулси и да възприемат техните идеи – „да намерят верния път“. Често това са хора от западните страни, последователи на източни религии, които се носят достойно през града, носейки национални носии.

Много характери от типа на изворната вода изискват от себе си да достигнат святост още на земята. Те си налагат желязна система от принципи и дисциплини от всякакъв вид, например многочасови упражнения йога, строг икономичен живот или изпълнение на ритуали по всяко време и на всяко място. Често техните теории и идеали произхождат от стари традиции, които са имали своето място в миналото, но в съвременна Европа трудно могат да се осъществят. Хората в отрицателно състояние на изворна вода не забелязват това, а се измъчват от невъзможността да изпълняват своите ежедневни занимания. И това вреди повече на тяхното развитие, отколкото биха му помогнали дихателните упражнения, молитви и медитиране в продължение на много часове.

Хората в състояние на изворна вода не са интересни събеседници. По всички въпроси – политика, екология или философски теми, те признават само собственото си мнение и при това „твърде абсолютно“. Това, което не се вмества в тяхната схема, просто не се взима под внимание. Все пак, за разлика от върбинката, те не налагат своя мироглед на своя партньор, защото са твърде заети с осъществяването на своите високи очаквания. По-скоро те са склонни, подобно на отрицателното състояние на хотония, към известно самодоволство, към душевна надменност, към едно вътрешно съжалително поклащане на глава, свързани с чувството, „колко е хубаво, че съм по-наясно с това!“

В отрицателното състояние на изворна вода човек не разпознава на какви вътрешни натрапливости е подложен, и че потиска в себе си съществени човешки потребности. Той не осъзнава, до каква степен насилва личността си и колко радост от живота се губи в самоналожените дисциплини. Тези постоянни изисквания водят рано или късно до разнообразни форми на ограничена физическа гъвкавост. При тези личности физическите потребности съвсем рядко са хармонично задоволени.

В отрицателното състояние на изворна вода човек се отъждествява вътрешно с надличностни начала на духовно ниво. Личността се ограничава в определени решения и така се откъсва от действителността. Тя иска да бъде това, което по нейно мнение е добро. Нейното заблуждение се крие в твърде голямото й своеобразие, тя иска егоистично да постигне развитие и сбърква при това външното въздействие с вътрешната причина. Тя не разбира, че външното въздействие, например промяната в начина на живот, настъпва спонтанно, когато са налице вътрешните предпоставки за това. Тя забравя, че начинът на живот е последица, а не причина за духовното развитие.

Когато личността иска принудително да постигне някаква външна промяна, която е противна на вътрешното й убеждение, тя започва да се бори със своето Висше Аз, вместо да го следва. Криворазбрано е самоусъвършенстването чрез затваряне в себе си, което всъщност трябва да се постигне чрез забравяне на личното в полза на другите. Хората в отрицателно състояние на изворна вода трябва да бъдат окуражени да видят истината за своята личност, ръководейки се от мисълта, че никой не е съвършен и вместо да затъват в прехвалени теории да се доверят на действителния живот. Така от ръбест камък те се превръщат в огладен камък в потока на живота, скачайки леко от бързей на бързей.

Хората, които се нуждаят от изворна вода трябва веднъж завинаги да свалят усмирителната си риза и да не отминават повече радостите на живота. При преминаване в положително състояние на изворна вода хората от този тип могат да бъдат охарактеризирани като приспособяващи се към живота идеалисти, защото те могат да пренебрегват прехвалените начала и принципи, ако се срещнат с нови познания и по-висши истини. Те са открити и използват идеите си за изпитване в действителни житейски ситуации. Така, в течение на времето, те могат да превърнат много от тези идеали в действителност и сами да послужат за пример на другите.

Описаните по-горе екстремни случаи на характери от типа на изворна вода не се срещат често на практика. Въпреки това приемането на изворна вода често е показано временно, защото почти всеки човек потиска свои жизнени потребности в определени моменти от живота, съзнателно или несъзнателно.

Необходимо е да се разграничава тактиката на ненамеса при изворната вода и хотонията:

  • Изворна вода: Характерите от този тип желаят да чувстват своето духовно превъзходство. Те са твърде заети със своето собствено усъвършенстване.
  • Хотония: Характерите от този тип често превъзхождат духовно околните. Търпимостта им спрямо другите често е твърде голяма. Зачитат твърде много индивидуалността на другите. Желаят да бъдат оставени на спокойствие.

Метхилд Шефер


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 63

Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 68