29. Star of Bethlehem (гарвански лук, витлеемска звезда)

Цветето на утешението

От шок… до нова насока

„За тези, които се оказват в голяма беда, защото съдбата им поднася голямо нещастие – шок от сериозна новина, загуба на близък човек, страх след злополука и други. Този лек носи утеха на тези, които за известно време отказват да бъдат утешени.“                            Едуард Бах

Принцип: Гарванският лук е свързан с душевния потенциал на пробуждането и насочването. В отрицателно състояние на гарвански лук човекът е застинал в душевно-духовна дрямка, в един вид вътрешна вцепененост.

Ключови симптоми: Последствия на физически, душевни или духовен шок, независимо от давността на събитието. Гарванският лук се явява „Утешител на душата и успокоител на болката“ (д-р Бах).

 Симптоми в блокирано състояние: Човек се чувства нещастен и тъжен, парализиран от грижи след разочарования, лоши  новини, злополуки и други шокиращи събития. Те могат да датират още от детството и могат да бъдат неосъзнати. Неприятните преживявания остават дълго в съзнанието. В тежки моменти не може да приеме утеха. Трудно му е да се справи вътрешно с преживяното. Възможни са някои съпровождащи явления от страна на тялото: колеблива походка, безчувственост, дрезгав глас.  Изумява го безочието на някои личности.

Потенциал в трансформирано състояние: Вътрешна активност, духовна яснота и вътрешна сила. Добро приспособяване на нервната система към енергийните промени. Бързо възстановяване на силите.

По-подробно: Гарванският лук помага при всички последици от физически, душевен и духовен шок (този шок няма нищо общо с медицинското понятие), независимо от това, дали душевната травма е възникнала още при раждането или едва вчера, от защипване на пръста във вратата на автомобила. Гарванският лук е най-важният цвят от комбинацията за спешна помощ, понеже той обединява действието на други четири вида цветни есенции. Той неутрализира шокиращите въздействия и по този начин отново дава ход на възстановителните механизми на тялото.

Под „шок“ се разбира тук онова пряко енергийно въздействие, което нашата енергийна система не може да неутрализира и отговаря с нарушение на равновесието, независимо от това, дали то е осъзнато от личността или не. В енергийната система се задържа всеки „шок“ и причинява известна парализа в обхвата на своето въздействие.

Почти всеки човек преживява в течение на времето душевни травми, с които той не може да се справи. Някои от тях се проявяват веднага във физическото тяло. Така например, на една козметичка прекратили внезапно договора за наетото помещение. От този момент нататък тя получила силни смущения на слуха, докато била излекувана с есенция от гарванския лук.

Други „шокове“ се проявяват едва след месеци или години. Възникналото след години заболяване, например артрит, може да бъде свързано с причината само след грижливо проучване. Различните така наречени психосоматични заболявания се причиняват, както е известно, от неовладяни енергийни травми, понеже всяка личност реагира индивидуално със своя специфична органична слабост.

Отрицателното състояние на гарвански лук по-рядко се проявява като типична черта на характера. Хората в това състояние изглеждат често фини и леко потиснати. Те говорят тихо и гласът им затихва още повече към края на изречението. Движат се бавно и понякога имат влечение към магичното и мистичното.

Душевната заблуда при това състояние се крие във вътрешната съпротива на личността да участва активно в живота. Вместо да играе ролята си в живота под режисурата на своето Висше Аз, личността се отдръпва от нежеланите за нея неща, затваря се. По този начин се блокират вътрешните фини системи и информацията не преминава през различните нива на енергия. Последицата от това е, че при най-малкото енергийно въздействие системата се претоварва и е като парализирана. Все повече малки части от нея излизат от строя. Есенцията от гарвански лук събужда личността от нейния душевен унес и я връща към нейното Висше Аз. Тя съживява енергийните връзки, особено в нервната сфера. Личността установява връзки на всички нива, става по-активна и отново може да поема нормални енергийни натоварвания. Жизнеността й нараства, духът й се избистря и тя придобива вътрешна сила.

В ежедневната практика често се употребява есенция от гарвански лук, защото никой днес не е защитен от шокиращи въздействия. Когато използваната до момента комбинация не е дала достатъчен резултат, трябва да се помисли освен за джел и клонеста овсига, още и за гарвански лук. Възможно е системата да е претърпяла неосъзнат шок, който блокира всичко. Тук гарванският лук ще подейства като катализатор.

Като подпомагащо лечение при неподатливите на въздействие психосоматични заболявания гарванският лук често е оказвал поразителен ефект, особено когато е прилаган редовно и продължително – често пъти за няколко месеца. Много често гарванският лук е помагал при чувство за напрежение в гърлото и при нервни смущения в гълтането, т.е. при „шокове“ в тази област. При явления на загуба на слух, зрение или при смущения в хода и невъзможност да се захване с нещо, трябва винаги да помислим за гарвански лук. Хората, които в живота си са употребявали много транквилани приспивателни и пр., получават много добри резултати от прилагането на гарвански лук в комбинация с киселица.

При новородените се препоръчва гарвански лук заедно с орех срещу шок при раждането, за пренагласа към нова форма на съществуване. Някои лечители препоръчват, тази смес да се прибавя към водата за изкъпване на детето. Гарванският лук е помагал понякога на жени с особено силни менструални кръвотечения. Понеже всяка менструация може да се разглежда като едно малко раждане или като един малък шок.

Необходимо е да се познава съществената разлика между нокът и гарвански лук:

  • Нокът: Несъзнателно нежелание да се възприеме някакво минало събитие.
  • Гарвански лук: Невъзможност да се преодолее едно нараняващо преживяване.

Метхилд Шефер


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 63