32. Vine (лоза)

Цветето на властта

Води… и се оставяй да бъдеш воден

„Много способни хора, уверени в собствените си способности и в успеха си. С тази си увереност те считат, че за останалите ще бъде полезно, ако бъдат убедени да правят нещата, както те самите ги правят или както са сигурни, че е правилно да бъдат направени. Дори и когато са болни, те дават указания на хората, които се грижат за тях. Те са много полезни в кризисни ситуации.“          Едуард Бах

Принцип: Лозата е свързана с душевния потенциал на авторитета и налагането на волята. В крайното отрицателно състояние на лоза човек е твърд, жаден за власт и не се респектира от индивидуалността на своите ближни.

Ключови симптоми: Доминиращо честолюбие, жажда за власт, „малък тиран“.

Симптоми в блокирано състояние: Способен, извънредно самоуверен, голяма сила на егото. Има проблеми със заповедите и подчинението. Поема охотно управлението и често е „спасителя в критични ситуации“. В състояние е да злоупотребява с големите си способности за постигане на лични цели. Не се съобразява с мнението на другите. Нито за миг не се съмнява в своето превъзходство и затова налага на другите волята си. Домашен тиранин и диктатор. Твърд, немилосърден до жестокост, при това без чувство за вина. Главата доминира над сърцето. Управлява, всявайки умишлено страх всред другите. Пациентът от този тип поучава лекаря при болничното си легло и респектира болничния персонал. Не влиза в спор, защото винаги има право. Хората, които не искат да участват в играта за власт, не се удостояват с внимание. Вътрешната неотстъпчивост може да доведе до непоносимо вътрешно напрежение и до физическа болка.

Децата от този тип малтретират брутално своите съученици.

Потенциал в трансформирано състояние: Мъдър и разбиращ ръководител, любим учител, който се радва на заслужен авторитет, „добрият пастир“. Може добре да разпределя задачите и да постави водаческите си способности в услуга на по-висша задача. Помага на другите да си помогнат сами и да намерят собствен път.

По-подробно: Лозата представлява извънредно силна форма на енергия, която придава на личностите от този тип свойства на водачи, които поставят и пред себе си високи изисквания. Защото изкушението е голямо да се изпадне в хипнозата на тази вулканична сила и тя да се използва само за задоволяването на ограничени, егоистични цели. Белязаните с лоза характери са способни, честолюбиви и са ненадминати по сила на волята и присъствие на духа. Те намират изход от всяка криза и държат здраво юздите в ръка. В борбата за оцеляване те винаги успяват. Това рано или късно утвърждава у тях вътрешното убеждение за непогрешимост и те започват да вярват, че правят благоволение на другите, когато им натрапват съветите си и настояват за тяхното изпълнение.

„Не мога да разбера какво искат – това е за тяхно добро…“, казва авторитарния ръководител на колегата си, който иска да му намекне нещо за неговия малко военен стил на ръководство, „те нямат понятие от тези неща“, поклаща глава и отминава въпроса. Когато неговия отдел отново е изпреварил другите, той размисля, дали да не поеме ръководството и на някой от другите отдели – „Колегиалност?… Почтеност?… Смешно! В света на сделките човек трябва да се научи да минава през трупове“. Много злодеи, подлеци и тирани от световната история и литература, от Дионисий до Нерон, са въплъщение на отрицателното състояние на лоза. Достатъчно е да отворим само едно от илюстрованите списания: съобщенията за диктатури, жестокости и мъчения показват, че отрицателната енергия на лозата и днес бушува по нашата планета с неотслабнала сила.

В отрицателното състояние на лоза човек загубва напълно преценка за другите и действа силно субективно и предубедено: „Трябва здраво да стегна сина си“, казва бащата, без да държи сметка за това, че синът му вместо привързаност изпитва страх от него. „Вие не трябва да мислите, а само да изпълнявате това, което ви казвам…“ наставлява строгата учителка по балет балерините си. Всред хората, които се нуждаят от лоза откриваме учудващо много хора на изкуството, които при своята висока чувствителност и честолюбие всеки ден с желязна воля провеждат упражненията или репетициите си, на фона на грижите за формата, сроковете за премиерата, страха за кариерата. Този страх, съчетан с честолюбието, желязната воля и вътрешния стремеж към успех, е конфликтът, който лежи в основата на почти всяко състояние на лоза.

Това състояние показва заблуждението на личността, която използва притока от мощни сили, за които всъщност не е дорасла, за задоволяване на своята собствена суетност и само в своя полза, вместо да изпълнява по-висш план.

Когато човек приеме есенция от лоза и се отвори за своето Висше Аз и за по-висшите цели на душата си, той забелязва, как е носен от същата онази сила, с която преди това е искал да контролира всичко. Човек чувства, как се съчетават волята с обичта и мощта с мъдростта. И понеже той вече не действа чисто егоистично, а в смисъла на по-висшето цяло, в него се вливат все повече сили. Така човек става инструмент на по-висш план и затова със своите действия служи на интересите на ближните. Признанието от тяхна страна съзнателно или не, придава на положителните характери от типа на лозата нови сили и им изгражда заслужен авторитет, който не се нуждае от диктаторски внушения.

В положителното състояние на лоза човек разбира, че така наречените водачески способности всъщност са необходими само в краткотрайни критични ситуации и че през цялото останало време той е само „първият слуга на своята държава“, както това е казвал много добре Фридрих Велики. Човек чувства задачата си в смисъла да помага на другите да открият своя собствен път.

На практика често се получава така, че състоянието на лоза се проявява заедно с друга, привидно противоположна черта, например на бор или горчивка. В такъв случай конфликтът в личността се състои в това, че например голямата впечатлителност (горчивка) трябва да се компенсира чрез сила на волята и твърдостта (лоза).

При жените състоянието на лоза се проявява обикновено в скрита форма. Силната воля по-рядко се изразява в твърди изисквания, по-скоро може да се отгатне по погледа и действията.

Отрицателното състояние на лоза може да се проявява с всички телесни явления, които са израз на силно вътрешно напрежение – високо кръвно налягане, втвърдяване на съдовете и ставите, различни съдови неврози и други подобни.

Метхилд Шефер


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 63

Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 68