34. Water violet (хотония, водна теменуга)

Цветето на общуването

От изолация… до сдружаване

„За тези, които, и здрави, и болни, обичат да са сами. Много тихи хора, движат се безшумно, говорят малко и невисоко. Много независими и способни, разчитат на себе си. Почти не се влияят от мнението на околните. Резервирани са, оставят останалите на спокойствие и вървят по собствен път. Често са умни и талантливи. Спокойствието им е благословия за околните.“                        Едуард Бах

Принцип: Водната теменуга е свързана с душевния потенциал на смирението и мъдростта. В отрицателно състояние на водната теменуга човек не проявява характерната за този тип мъдрост, а се оттегля с резервирана гордост.

Ключови симптоми: Вътрешна резервираност, горда изолация, подчертано чувство за превъзходство.

Симптоми в блокирано състояние: Те се появяват винаги във връзка с трансформирания потенциал. Поради своето превъзходство човекът в това състояние се чувства понякога изолиран. Действа понякога снизходително или гордо. Не търпи чужда намеса в личните му работи. Решава сам всичките си проблеми, без да занимава другите с тях. Понеже установява вътрешна дистанция, се възприема от околните като високомерен, надменен и арогантен. Трудно му е да се държи непринудено с хората. Желае да слезе от своя вътрешен пиедестал, но не знае как. Понякога не знае докъде трябва да стигне в дадено положение и, ако не е сигурен, се оттегля. Желае да се изолира от всичко: „моя дом е моята крепост“. За другите е трудно да преодолеят вътрешната му защитна преграда и да влязат в истински контакт с него. Избягва емоционалната размяна на мнения понеже го изтощава. Търсен съветник, понякога и изповедник. Не съумява да се отпусне и разтовари достатъчно. Плаче рядко, стреми се към вътрешна сдържаност.

Потенциал в трансформирано състояние: Сърдечен, спокоен, тактично сдържан. Вътрешно независим, уравновесен. Способен, компетентен, често превъзхожда другите. Има добро самочувствие, познава способностите си. Справя се добре сам, обича да остава сам със себе си. Общо взето е уредил добре живота си. Движи се тихо и ненатрапливо, често говори тихо, учтиво и проникновено. Толерантно отношение към другите: „живее и оставя да живеят“. Не би се намесил никога, дори да е на съвсем различно мнение. Издига се обикновено над дребнавостите, „скала в морето“. Работи сигурно и съвестно, предпочита да е на заден план. За другите е пример на уравновесен и вътрешно независим човек. Действа скромно, с обич и мъдрост. Създава около себе си атмосфера на спокойствие, сигурност и търпимост.

По-подробно: При водната теменуга имаме случай в голяма степен  на трансформирано енергийно състояние. Отрицателните черти на блатната перушина се проявяват почти едновременно с положителните и представляват временни отклонения.

Външната форма на водната теменуга  отразява добре нейната вътрешна енергия: нежна, но изправена. А устойчивостта на растението се дължи на силно разклонените листа, които остават под повърхността на водата.

Хората с подчертани качества на водната теменуга обикновено владеят добре своята високоразвита личност. Те излъчват ненатрапващо се превъзходство и независимост. Често те изглеждат в очите на околните недостъпни и неуязвими. Хората с чертите на блатната перушина се различават от другите. Като благородна сиамска котка те се движат с достойнство по своя собствен път. Кой не си е помислял при вида на такива същества: „такъв бих искал да бъда“. Но въпреки своите способности и индивидуалност, тези характери имат и специфични затруднения.

Ето, например, уважаваната учителка по йога. Въпреки своята независимост и превъзходство тя се чувства понякога изолирана от своите близки. В такива дни й е трудно да слезе от вътрешния пиедестал, на който са я издигнали нейните ученици, и да разговаря непринудено с тях. Понеже преливащият от чувства приятелски тон е непривичен за нея, а благосклонността й блика предимно от духовни извори, тя понякога не може да намери подход и предпочита да остане сдържана.

Въпреки че хората трудно пробиват защитната стена на тези характери, те търсят съветите на личностите от типа на водната теменуга и често изливат пред тях интимните си проблеми. Ако енергийното натоварване от чужди по същността си хора стане прекалено голямо, може внезапно да се случи така, че характерите от типа на водната теменуга да сметнат, че са наистина нещо особено и да се поддадат на заложените в тях гордост и надменност. Те се оттеглят в бронираната си черупка и там никой не трябва да ги безпокои. Така, както самите те по принцип не се бъркат в работите на другите, те отхвърлят намесата и при себе си, дори когато са болни. Те предпочитат да се справят сами със своите проблеми. По този начин те блокират много енергия, което в течение на времето води до напрежения и втвърдявания в гърба, тила и ставите.

Хората със силно подчертани качества на водната теменуга са особено ценени като председатели и ръководители, не само заради съвестната им работа, но преди всичко заради способността им да остават всред бушуващите емоции на сътрудниците обективни и спокойни като скала. Те почти винаги остават над дребнавостите и работят тактично и спокойно на заден план. Единственото, което им тежи, е взимането на твърди решения, имайки предвид интересите на всички участници. Ръководителят от този тип никога няма да принуди служителя за нещо, за разлика от типа на лозата. Но ако подчиненият му систематически не отговаря на представите му, той вътрешно се отдръпва от него.

Когато човек в отрицателно състояние на водната теменуга твърде дълго се крие зад своята защитна броня, той страда от това, защото се изолира от живия обмен на енергия, без който не може да живее дори и най-самостоятелната личност. Отношенията между него и околните се втвърдяват. Личността в този  момент по погрешка се е отклонила от водачеството на своето Висше Аз и не иска  да разбере, че нейното превъзходство и изключителност същевременно я задължават. Вместо да се разграничава от другите хора, личността от типа на водната теменуга трябва чрез съзнателен или несъзнателен обмен на енергия да препредава на околните своите качества и чрез своето превъзходство да ги вдъхновява.

Това даване на пример е една изпъкваща черта на хората в положително  състояние на водната теменуга. Такива хора представляват за околните остров на спокойствие, мир и сигурност. С предразполагащ чар и вътрешно достойнство  те овладяват житейските ситуации.  От този тип са често учителите и лечителите от различни системи. Когато  понякога лечителят загуби контакт с пациентите си или внезапно изпита желание да се изолира напълно от света, се препоръчва взимането на есенция от водната теменуга.

Метхилд Шефер


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 63

Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 68