36. Wild oat (овсига, див овес)

Цветето на призванието

От търсене… до намиране

„Тези, които искат да направят нещо значимо в живота си, да преживеят много и да се радват на всичко, да живеят пълноценно живота си. Трудно определят професията си. Въпреки силните им амбиции, нямат призвание, което да е над всички останали. Това може да доведе до забавяне в действията и до неудовлетвореност на човека“. Едуард Бах

Принцип: Овсигата е свързана с душевните качества на призванието и целеустремеността.  В отрицателното състояние на овсига човек не знае за какво е призван и затова се чувства вътрешно празен и неудовлетворен.

Ключови симптоми: Неопределеност на целите, неудовлетвореност понеже не може да намери цел в живота.

Симптоми в блокирано състояние: Има неясни представи за целите, не може да определи посоката си в живота. Това води до неудовлетвореност, чувство за празнота или скука. Човекът в това състояние е честолюбив и желае да постигне нещо изключително, но не знае точно какво. Въпреки многото възможности няма наклонност към определена професия, а тази безтегловност го прави колеблив. Трупат се все по-нови и нови проекти. Потиснат е, защото при него нещата не са така ясни, както при много други хора. Притежава разностранни дарби, изпробва много неща, но нищо не му донася истинско удовлетворение. Талантите и способностите му остават неоползотворени напълно. Вътрешно не се определя и затова несъзнателно попада във все по-незадоволяващи положения. Разпръсква силите си. Живее в неподходящи професионални и лични отношения.

Потенциал в трансформирано състояние: Способен е да оцени своите възможности и да ги разгърне напълно. В многостранните си дарби може да следва единна линия към висша цел и да довежда всяко дело до успешен край. Има ясни представи и амбиции и нищо не може да го отклони от тях. Способен е да прави много неща добре, а при необходимост и да упражнява успешно няколко професии едновременно.

По-подробно: Типичните характери от типа на овсигата се проявяват още в юношеската възраст. В повечето случаи те са многостранно надарени и не е необходимо много да се напрягат, за да постигнат нещо. Лесно постигат предначертаното. Въпреки това те са честолюбиви и биха искали да постигнат нещо изключително. Но те имат само слаба представа за това, кое всъщност е изключителното. Едновременно с това хората от този тип желаят да се наслаждават на живота и то по-скоро по неконвенционален начин. Те не искат да плуват по течението, а се опитват сами да управляват кораба на живота си. Само името на пристанището още не им е известно. Затова характерите от типа на овсигата трудно намират мястото си в обществото. Може да им се случи, поради непостоянството на духа им, да попаднат в кръгове, които не отговарят на тяхното духовно ниво, което създава допълнителна празнота у тях.

Животът предлага непрекъснато нови възможности на хората от типа на овсигата. Те имат много начинания, упражняват често много професии, почти винаги с успех, но им липсва винаги последната сигурност, за да се определят точно и завинаги в една насока. Получава се точно обратното. След известно време, започнатата с голяма радост дейност става безинтересна и колегите се квалифицират като скучни. Така човек сам разрушава онова, което е изградил, за да се залови със следващата възможност, която този път вече трябва да донесе голямото удовлетворение.

Ако тези черти са ни чужди, бихме могли да помислим, че това състояние на творчески кипеж е твърде стимулиращо, но всъщност това не е така и хората от този тип чувстват вътрешно как, въпреки всичките им дарби и активност, животът се изплъзва край тях. Тревожи ги, че никога не могат от сърце да кажат „да” и никога не могат действително да се зарадват на плодовете на своята дейност.

Хората от типа на овсигата са душевно вечните ергени. Те винаги търсят и никога не достигат до целта. В действителност отрицателното състояние на овсига може да се разглежда и като удължен душевен пубертет. Човек има много идеи, много представи и желания, разпилява много енергия във всички посоки, вместо да се насочи към една единствена цел под водачеството на своето Висше Аз. Заблудата при това състояние се крие в твърде голямата своеобразност и егоцентричност на личността, която сляпо търси своите цели във външния свят, вместо да разбере, че трябва да последва своето Висше Аз, за да намери вътре в себе си отдавна взетото решение.

Хората в това състояние трябва да се научат да живеят по-дълбоко, отколкото широко. Тогава те ще установят, че животът не става по-скучен, както са се страхували, а предлага неподозирани нови преживявания. Освен това те винаги трябва вътрешно да си поставят въпроса „защо?“ при всяко взимане на решение. Защото трябва да разберат, че не е важно дали ще бъде „изключително“, а „правилно“ за даденото положение, и то колкото е възможно по-добре и по-цялостно, понеже всяка дейност е част от по-висше смислено явление. Те трябва да знаят, че техните многостранни дарби се използват на по-висше ниво и трябва да потърсят вътрешното си ръководство.

Когато хората взимат есенция от овсига, те чувстват как стават вътрешно по-спокойни, по-прозорливи и по-сигурни. Постепенно те разбират към какво всъщност се стремят и действат повече интуитивно, отколкото импулсивно. Разностранните им възможности се насочват в една генерална линия, подчиняват се на превъзхождаща цел и не се отклоняват по примамливи нови възможности. Животът остава разнообразен, но едновременно с това носи удовлетворение и щастие.

Освен джелът, овсигата също  служи за даване на начален тласък при лечение, при което досегашната комбинация от цветове не е дала резултат или са прилагани твърде много различни цветове.

Но състоянието на овсига често пъти е трайно и може да се проследи назад до детството. Типичните деца от този тип рядко се задържат в определен кръг, те са всякъде и никъде, но никога не се присъединяват напълно. Понякога състоянието се причинява от родители, които са много властни и отнемат на детето самостоятелните решения, с което затрудняват неговото развитие.

Овсигата често е препоръчителна при взимане на професионални решения и при преходната възраст на мъжа. Според опита на някои практици, хората в отрицателно състояние на овсига са имали понякога затруднения в сексуалната сфера. Много от тях са показали склонност и към прехранване.

Необходимо е да се прави разлика между нерешителността при едногодишна хрущялка и при овсига:

  • Едногодишна хрущялка: колебание между две възможности.
  • Овсига: разполага с толкова много възможности, че не може да се спре дори само на две от тях.

Метфилд Шефер


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 63

Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 68