4. Centaury (червен кантарион)

Цветето на служенето

От пасивно служене… до активно служене

„Мили, тихи, нежни хора, които прекалено искат да служат на околните. Пресилват се в усилията да бъдат полезни на хората. Желанието им да бъдат полезни е толкова силно, че от помощници се превръщат в слуги на хората. Техните добри характери ги карат да поемат по-голяма от полагащата им се част от дадена работа. Така могат да пренебрегна собствената си мисия в живота.“  Едуард Бах

Принцип: Червеният кантарион е свързан с душевните качества на самоутвърждаване и реализиране. В отрицателно състояние на червен кантарион е нарушено отношението към собствената воля.

Ключови симптоми: Слабост на собствената воля, свръх-отзивчивост към желанията на околните, с добротата му се злоупотребява, не може да отказва.

Симптоми в блокирано състояние: Слаба реализация, пасивност, слаба воля, добронамереност, угодливост, унизителна сервилност. Следва желанията на другите, а не своите собствени, отгатва очакванията на близките и не може да не ги изпълни. Оставя се да бъде подведен, за да угоди, до степен на самоотричане. По-скоро роб, отколкото съзнателен помагач.  Подчинява се на игото на друга егоистична личност: родители, съпруга /съпруг/, началник и т.н. Оставя се да бъде убеден в нещо, което всъщност не желае. Околните лесно го използват. Ниско самочувствие, оставя се да го водят, възприема несъзнателно жестове, възгледи и мнения от по-силните личности, обикновено изглежда уморен, блед и отпуснат. Не защитава интересите си, дава повече, отколкото се простират възможностите му. Подложен е на опасност да опропасти живота си. Децата силно се влияят от похвали или укори.

Потенциал в трансформирано състояние: Казва докогато е необходимо, но знае да каже и не, когато това се налага. Включва се пълноценно в обществото и колектива, но запазва своята индивидуалност. Работи в полза на другите незабележимо и умно, по свое вътрешно убеждение. Посвещава живота си на действителна цел.

По-подробно: Децата със силни черти на червен кантарион често са така наречените безпроблемни деца – добронамерени, сговорчиви и приятни. Както похвалата, така и упрекът дават плод при тях. Те не създават трудности на родителите си, освен понякога, поради използването от приятелите им или ако станат — по понятни причини – черната овца на класа.

Възрастните от този тип леко попадат под влиянието на по-силни личности, които използват вродената им готовност за помощ за егоистични цели. Случай за червен кантарион е, например, по-възрастната дъщеря, която остава неомъжена, понеже се грижи за болната си майка. Същото е положението със сина, който не следва естествените си наклонности, а остава вкъщи, за да поеме семейната фирма, отговаряйки по този начин на искането на баща си. От миналото можем да си припомним и образа на младата съпруга, която се стреми да изпълни всяко желание на разглезеното мамино синче – на съпруга си, като робски се подчинява на всяко негово настроение; при нея червеният кантарион би бил съвсем на място.

Хората от този тип често казват безпомощно: „не мога да му откажа нищо” или „просто не мога да кажа не“. Те по-често се оплакват от умора и изтощение, защото в готовността си за помощ, пак са надценили възможностите си. Обикновено те не страдат от това състояние, защото не забелязват, че в служба другите пренебрегват целите на своя собствен живот. Мотивът за тяхната всеотдайност е съвсем човешкото желание за признание и утвърждаване.

В отрицателно състояние на червен кантарион великолепните добродетели на готовността за помощ, на преданата служба и отдадеността на определена задача са деформирани. В това състояние човек се подчинява безкритично като безволево същество на някоя друга личност и на нейните човешки слабости, вместо да следва по-висшите принципи на собствената си душа. За това е необходимо обаче развитието на собствената индивидуалност и личност, които трябва да се изградят чрез собствената воля.

Следователно това, което при повечето други отрицателни душевни състояния е твърде силно – отграничаването на личността, при отрицателното състояние червен кантарион е твърде слабо.

Някои лечители определят състоянието на червен кантарион като най-чувствителното от всичките 38 душевни състояния. Хората със способности на медиуми често изпадат първоначално в отрицателно състояние на червен кантарион. Тогава е налице неравновесие, понеже психическите способности временно са по-силно развити от волята. В това състояние личността е изключително чувствителна, особено към дисхармонични енергии. Тя лесно се изкарва от равновесие и е лесно уязвима, често се разболява внезапно, без да си дава сметка, че това се дължи на отрицателното състояние.

В отрицателното състояние на червен кантарион, особено в комбинация с  отрицателното състояние на орех, човек лесно става жертва на по-силни духовни влияния и попада в сферата на привличане на така наречените „просветлени учители“. В екстремните случаи личността се подчинява безволево на привидно необходими закони, участва в групови обреди, може напълно да загуби индивидуалността си и да погуби неповторимите си възможности за развитие. Енергията на червения кантарион помага да се възстанови загубената връзка със собствената воля, да се съберат в личността енергийните потенциали и да се задържат там.

В положително състояние на червен кантарион личността може да оползотвори действително своите високи добродетели. Тя може да служи на една добра кауза според своите собствени закони и разпознава разрушителните моменти, когато трябва да каже не. Вгражда се активно в групи, без да губи индивидуалността си. Така тя може временно и съзнателно да стане инструмент в ръцете на Бога за изпълнение на висши задачи.

На пациентите в отрицателно състояние на червен кантарион трябва да се обясни, че те не винаги помагат на другите, ако изпълняват безкритично желанията им, а точно обратното – така те забавят тяхното изграждане. Интересен е въпросът, доколко отрицателното състояние на червен кантарион е едно „бягство в другите“, за да се отложи собствения процес на съзряване, при който трябва да се усвои способността да се прави анализ и да се взимат решения. Когато след продължително и изтощително боледуване волята за самоизграждане е отслабнала, червеният кантарион дава нови сили на духа и тялото.

Разграничение на податливостта към въздействие в състояние на повет, червен кантарион, вилмотова цератостигма и орех:

  • Повет – податливост към въздействие, понеже не се интересува от моментните обстоятелства и мислите му са някъде далеч.
  • Червен кантарион: податливост към въздействие, понеже поведението му е много отворено, а собствената воля е твърде слаба.
  • Вилмотова цератостигма: податливост към въздействие, понеже не се доверява на собствената преценка. Интуицията не може да се прояви.
  • Орех: податливост на въздействие във фаза на странстване, понеже новото местопребиваване на духа още не е достатъчно стабилизирано.

Подпомагащи препоръки за състоянието на червен кантарион: Преди всяко решение да си постави въпроса: „какво искам всъщност да направя?“ и при всяка молба или искане на околните да преценява какви са истинските им мотиви.

Поощрения за положителна настройка: „Само аз лично съм отговорен за развитието си“, „моите задачи са заложени в самия мене“, „изяснявам си нещата все по-точно и ясно“, „аз запазвам своята индивидуалност и се застъпвам за потребностите си“.

Метхилд Шефер


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 63

Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 68