5. Cerato (цератостигма)

Цветето на интуицията

От нерешителност … до вътрешна увереност

„Недостатъчно уверени в себе си, за да вземат самостоятелни решения. Непрекъснато търсят съвет от останалите, но често биват насочвани в погрешна насока“.        Едуард Бах

Принцип: Цератостигмата е свързана с принципа на вътрешната сигурност на  вътрешния глас, интуицията. В отрицателното състояние възникват трудности в личната точна преценка, без това да се осъзнава. Решението е обосновано интуитивно, но рационалното мислене не го допуска, а го заменя с различни възприети аргументи и модели на поведение. Това, което е отгатнато точно чрез вътрешния глас, не може да се превърне убедено в практика. Това води до несигурност в решенията и до недоверие спрямо собствената интуиция.

Ключови симптоми: Недостатъчно доверие в собствената интуиция.

Симптоми в блокирано състояние: Недоверие в собствената преценка, постоянно се търси съвет от други. Словоохотливост, прекъсване на събеседника с изнервящи въпроси. Предоверяване в чуждото мнение. Повишен глад за информация, която се трупа, но не се използва. Собствената преценка става несигурна от мненията на околните, въпреки личното убеждение. Взетото решение се подлага на съмнение още в следващия момент. Търси се потвърждение от авторитети. Личността изглежда на околните ограничена и глупава. Пациентът се стреми към това, което е на мода, склонен е да подражава на другите. Децата са колебливи и несигурни.

Потенциал в трансформирано състояние: Интуитивен, склонен към вдъхновение, любопитен, жаден за знания. Добре разбира, осмисля и прилага информацията. С радост споделя познанията си. Добре координира абстрактното и конкретното мислене. Води се от вътрешния си глас и отстоява решенията си. Действа разумно и мъдро.

По-подробно: Дисхармонията на цератостигмата се дължи на нежеланието на личността да приеме ролята на Висшето Аз. Вместо това се търси отговор във външния свят често в удобни теории, учения или мнения на личности от съвсем друг тип. Хората, които се нуждаят от цератостигма постоянно досаждат на околните със своите проблеми и грижи. Типични употребявани от тях изрази са: „какво би направил на мое място?“, „зная това със сигурност; но все пак не бих искал да се осланям на него”; „не вярвам това да е толкова просто“. Много хора в състоянието на цератостигма изобщо не осъзнават колко обширни познания имат. Затова те трупат все повече знания, но не ги използват за работа. По този начин те не могат да натрупат собствен опит в живота, а с това се лишават от сигурност и увереност в собствената преценка.

Хора, които безкритично се подлагат на различни модни диети, се намират в отрицателно състояние на цератостигма. Те си вредят въпреки познанията си и често изглеждат ограничени или глупави в очите на околните. Който използва цератостигма, започва по-добре да разбира вътрешния си глас. Той се чувства щастлив, че изведнъж всичките му познания са налице в решителните моменти и му помагат в решенията, диагнозите, преценките и тълкуванията. Често се поражда и силното желание да сподели с другите тези познания.

Положителната страна на енергията на цератостигмата е поведение на спокойна увереност в собственото решение, което не може да бъде разколебано от чужди аргументи. Лечители съобщават, че цератостигмата често поощрява сънищата и помага за запомнянето им.

Състоянието на цератостигма често се съчетава със състояние на едногодишна хрущялка или на червен кантарион. Често причините за състоянието на цератостигма се крият в ученическите години, когато поради високите изисквания на обучението при много хора се потиска развитието на интуицията.

Подпомагащи препоръки: Дихателни упражнения за установяване на контакт с центъра. Допир с природа – тихо медитиране на открито.
Положителни мисли за програмиране: „Вътрешният глас ми говори и аз се вслушвам в него“, „следвам първите си импулси“, „само аз мога да реша, кое е добро за мене“, „доверявам се на това, което ме води отвътре“.

Метхилд Шефер


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 63

Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 68