6. Cherry plum (дива слива, джанка)

Цветето на спокойствието

От свръхнапрежение… до отпускане

„За тези, които се страхуват да не загубят здравия си разум и да направят ужасни неща, които не искат да правят. Но все пак, като се замислят, имат желание да ги направят.“                     Едуард Бах

Принцип: Джанката е свързана с принципа на откритостта и спокойствието. В отрицателно състояние на джанка личността се опитва да потисне принудително духовния процес на изграждане.

Ключови симптоми: Страх от: „вътрешно превъртане“, загуба на разум, „душевни къси съединения“, необуздани темпераментни изблици.

Симптоми в блокирано състояние: Чувство на душевен застой, борба за себевладение, отчаяние, предчувствие за предстояща нервна криза. Страх да не направи нещо ужасно против волята си. Въпреки нормалната психика възникват импулси към насилие. Страх от неконтролируеми душевни сили, от полудяване, от изпращане в болница. Чувство, че седи върху буре с барут. Желание да свърши с всичко, налудни и натрапчиви идеи. Изключително вътрешно напрежение и сковаване, изразяващо се в непрекъснато ходене напред-назад и в принудително самонаблюдение. Внезапни, неконтролируеми изблици на ярост, особено при деца – те се хвърлят на пода, удрят главата си в стената и т.н. Родителите се страхуват, да не би да накажат детето незаслужено или да не го малтретират.

Потенциал в трансформирано състояние: Кураж, сила, спонтанност. Потапяне дълбоко в собственото подсъзнание и извличане па придобит опит и познания за реализиране в живота. Големи душевни силови резерви. Може да устои на големи физически и психически издевателства, без  да пострада психически. Трупа познания от духовната сфера, разпознава целта си в живота и може да прави гигантски крачки на развитие.

По-подробно: Отрицателното състояние на джанката е твърде крайно, то или се осъзнава напълно или протича на полусъзнателно ниво. Хората, които осъзнават отрицателното състояние на джанка казват: „имам вътрешното чувство, че седя върху буре с барут и всеки момент мога да хвръкна във въздуха“ или „за мой ужас в съзнанието ми се пораждат мисли за насилие, като например да грабна нож и да пробода  жена си в гърба“.

В отрицателното състояние на джанка човек се страхува да не „превърти“, да не загуби самоконтрол или да не полудее. Нервите са опънати до крайност, човек усеща в себе си бомба със закъснител, страхува се, че ей сега ще избърши нещо ужасно, за което после ще съжалява цял живот. Осъзнава се възникването на разрушителни сили, които ме могат да бъдат контролирани.

Участници във войните съобщават за отрицателни състояния на джанка след дълги дни под барабанен огън в окопите или след пленяване и унизителни продължителни разпити. В такива случаи личността е толкова унизена, че просто иска да се предаде. В тежките случаи съществува опасност от самоубийство. Символична картина на това състояние е средновековният образ за „изкушението на Св. Антоний“, където силите на ада се опитват да победят светеца. От психологическа гледна точка причината за отрицателното състояние на джанка се крие в страха от загубване на вътрешния контрол над себе си. Човек се опитва да потисне образи от подсъзнанието, които не би могъл да понесе.

Езотериците допускат възможността за въздействие на карма чрез злоупотреба със сили от други форми на съществуване. Друга интересна езотерична мисъл във връзка с нарасналата честота на състоянието джанка в днешно време е, че все повече фини и неясни души се въплъщават на тази планета, обхваната от хаос, експлоатация и отравяне. Конфликтът между тяхната същност и фина структура, от една страна, и отношенията в околната среда – от друга, довежда до хронично състояние на джанка, което при тези, в повечето случаи млади хора, се проявява външно чрез напрегната разсеяност.
В процеса на духовното развитие може да се стигне до отрицателни състояния на джанка преди взимането на важни решения. В съзнанието нахлуват размиващи и разрушителни представи, без да се стига до описаните по-горе екстремни чувства.

В отрицателното състояние на джанка личността се е откъснала напълно от водачеството на своето Висше Аз. Затова тя не може да се справи с по-значителните сили, които се зараждат в нея. Тя реагира със страх, отсъства разбирането на закономерността, че при всяко духовно изграждане се активират не само положителните изграждащи сили, но и тяхната противоположност – отрицателните сили на разрушението. Личността се опитва със страх да задържи тези сили в подсъзнанието, но натискът поражда противодействие.

В момента, когато личността се подчини на водачеството на своето Висше Аз, тя излиза от хаоса и тъмнината и навлиза в светлината на своето истинско утвърждаване, към все по-висше познание. Освобождават се огромни енергийни резерви и така става възможно да се понасят вътрешните и външни противоречия, които съсипват други личности. Пример за положително състояние на джанка са хората, които са преминали през „ада на войната“ или са прекарали десетилетия в лагери, без това да съсипе личността им.

В положителното състояние на джанка човек може да се потопи дълбоко в своето подсъзнание и да извади оттам натрупаните познания и представи, за да ги осъществи на практика. Личността може спокойно и уверено да борави с големи сили и да направи гигантски крачки в развитието си.

На практика положителното състояние на джанка настъпва понякога още при първото приемане на есенцията. Отрицателното състояние на джанка не винаги се открива лесно по външни признаци. Екстремните състояния често се проявяват в привидно спокойствие, съчетано с леко втренчен, немигащ поглед.

Джанката се прилага с успех при деца с нощно напикаване. Те се контролират през деня толкова силно, че едва през нощта, когато отпадне съзнателния контрол, дават път на страховете си, изразяващи се със спонтанно пускане на урина. Джанката е подходяща за пациенти, които са лекувани за натрапливости, налудни идеи и психози, и се страхуват да не попаднат отново в болницата; подходяща е и за хора, обладани от мисъл за самоубийство.

Преди да препоръчаме на такива пациенти джанка трябва да се уверим, че те се лекуват от лекар-специалист. Лекарите съобщават, че джанката успешно подпомага лечението при болестта на Паркинсон и при други подобни неврологични заболявания. Добър подпомагащ ефект е установен и при лечението на наркоманиите.

Разграничение на страховите състояния при желтак и джанка:

  • Обикновен желтак: силен страх при точно определени обстоятелства. Страхът се демонстрира външно.
  • Джанка: страхът от собствените подсъзнателни конфликти се задържа, колкото е възможно повече вътрешно. Пациентът се стреми да скрие страха.

Подпомагащи препоръки за състояние на джанка
Да събере смелост за отваряне и за действие. Скокове във вода от триметровия трамплин. Внасяне в живота на спонтанност и елементи на игра. Упражнения йога за хармонизиране на щитовидната жлеза.
Поощрения за положително програмиране: „освобождавам старите представи“, „разполагам със силите си“, „оставям да ме води моето вътрешно чувство“, „изпълнявам целта на живота си“.

Метхилд Шефер


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 63

Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 68