9. Clematis (повет)

Цветето на реалността

От бягство от реалността… до живеене в реалността

„За тези, които са замечтани, сънливи, не изцяло будни, които нямат голям интерес към живота. Това са тихи хора, които не са истински щастливи в настоящата ситуация. Живеят повече в бъдещето, отколкото в настоящето. Надяват се, че ще дойдат по-щастливи времена, когато идеалите им ще се превърнат в действителност.“   Едуард Бах

Принцип: Поветът е свързан с душевният потенциал на творческия идеализъм. В отрицателното състояние на повет личността участва колкото се може по-малко в реалния живот и се затваря в свой собствен свят от фантастични представи.

Ключови симптоми: Сънуване през деня. Винаги далеч с мислите си. Твърде малко внимание за това, което се случва наоколо.

Симптоми в блокирано състояние: Някъде другаде в мислите си, изолираност, невнимание, разсеяност, сънуване с отворени очи. Липса на интерес към настоящето, Живее в света на фантазията си. „Скитник между звездите“, не се чувства удобно в действителността. Фантазията заема много пространство в живота му. Типичен поглед: от далечината и в далечината, „очи от приказките“. Изглежда заспал, никога съвсем бодър. Реагира с еднакво безразличие както на добри, така и на лоши новини. Рядко проявява страх или агресия, защото никога не е изцяло в настоящето. Изглежда безжизнен, често подчертано блед, със студени ръце и крака и чувство на празнота в главата. Понякога има усещането, че е под лека наркоза. Нуждае се от продължителен сън, обича да дреме, понякога в твърде неподходящо време. Лесно се дезинтересира, има склонност към колабиране. Слаба координация на движенията, лесно проявява несръчност, блъска се. Слаба памет, особено за подробности, понеже му липсва интерес. Склонност към смущения на зрението и слуха, понеже очите и ушите му са „обърнати“ навътре. При заболяване не се стреми към бързо оздравяване, защото има слаб инстинкт за самосъхранение. Сравнително трудно прави разлика между фантазия и действителност. Често има неосъществени творчески дарби, често това са хора с художествени заложби, които работят прозаични професии, за да преживяват.

Потенциал в трансформирано състояние
Светът на мислите е овладян и черпи от действителността всекидневно нови стимули, понеже разбира връзката между различните светове и техния дълбок смисъл. Творческото начало се превръща целенасочено във физическа реалност, например като писател, артист, художник и т.н.

По-подробно: Един пример: Срещаме на улицата малката дъщеря на съседите. Тя гледа замечтано някъде далеч, без да ви забелязва. Това е типично за повета. Така е и с нашия деветгодишен хлапак, но духът му е в ролята на командир на междузвезден кораб. Също и известната цигуларка от съседната улица, която е малко безпомощна пред всекидневните проблеми.

„Наистина ли?” и „Не може да бъде!” са чести стереотипи в изразяването на хората в състояние на повет. Това показва, че те всъщност не се интересуват от това, което им казвате, защото са някъде далеч с мислите си. Те са скитници между звездите. Действителността никога не е особено привлекателна за тях, затова те винаги когато това е възможно се оттеглят във въздушните кули на своята фантазия. Когато трябва да се вземе някакво важно решение те често смайват близките си с крайно нереалистични предложения или се отдават на неосъществими илюзии.

В отрицателно състояние на повет личността отдава малко значение на физическата реалност. Затова разполага с малко енергия на физическо ниво, което се отразява на тялото и поведението. Този, който много се нуждае от повет, често се оплаква от студени крака и ръце и понякога  усеща главата си празна. Паметта му не е силна и той има затруднения с подробностите. Например той отива в кухнята, блъска се в стената поради лошо ориентиране и забравя за какво е отишъл там.

Човекът от типа на повета предпочита да се занимава вътре в себе си със свои представи, вместо да взима участие в живата действителност; така той може да получи постепенно смущения в зрението или слуха. Поради своята занесеност той е застрашен от улични злополуки. Хората от този тип спят продължително и дълбоко, заспиват при гледане на телевизия, при слушане на доклади или на неделната проповед. Техният  интензивен вътрешен живот не оставя много място за концентрация, те винаги изглеждат малко унесени и истински бдителни те не са никога.

Ние никога не можем да видим човека в състояние на повет възбуден, защото той изразходва по-голямата част от психическата си енергия във вътрешните нива. Той рядко проявява страх или агресия. Понякога той реагира със същото дразнещо безразличие както на добрата, така и на лошата новина. Ако човекът от типа на повета се разболее, лекарят има трудности с него, защото инстинктът за самосъхранение при такива личности е слаб, а с това и стремежът им към оздравяване.

Понякога се създава впечатлението, че пациентите от типа на повета нямат нищо против да напуснат този свят, навярно, за да се съберат в отвъдното с любимия си човек. Не напразно д-р Едуард Бах нарича състоянието на повет „учтива или фина форма на самоубийство“. Романтичната вълна от стремеж към смъртта през деветнадесетото столетие беше един точен израз на отрицателното състояние на повет.

Хората под знака на повета често разполагат с по-големи творчески дарби, отколкото средния човек. Затова често ги срещаме в професии, където се произвеждат мечти и сънища – например в модата, филма и печатното слово. Ако творческите им възможности не се осъществят, почти автоматично се стига до отрицателно състояние на повет, в което творческата енергия се проявява в преувеличена романтичност, ексцентричност или всевъзможни изкривени представи.

Много от хората в отрицателно състояние на повет се надяват на по-добро бъдеще, в което най-после да постигнат истинските човешки идеали, точно както днес много хора очакват тоталната катастрофа, с надеждата, че след нея ще настъпи „златната ера“. Но личността в това състояние не осъзнава, че всяко бъдеще се изгражда в настоящето и че в тази задача всяка енергия, разум и сърце са планирани от Висша Сила. Изчакването вреди не само на собствената личност, но и на общата идея на земното съществуване.

Ако личността се заеме със своята истинска задача, тя все повече и повече разбира истинските взаимоотношения между физическия и духовен свят и по-дълбокия смисъл на явленията. С това техният живот става с всеки изминат ден по-интересен. Положителната енергия на повета се наблюдава у хора, които държат под контрол богатата си фантазия, и насочено я пренасят в материалния свят, като го обогатяват чрез красотата и чувствителността на мислите си, действайки като хора на изкуството, лечители и практици-идеалисти.

Поветът може да служи за продължителна употреба, но може да се прилага и при преходни душевни и физически състояния, при които съзнанието е обзето от радостите, тъгата или физическите затруднения на действителността. Типичните представители на повета понасят употребата на невролептици, дроги и липсата на сън по-зле от средния човек. Някои лечители използват повет, за да предотвратят развитието на инфекции, засилвайки чрез него връзката между физическото тяло и неговите извънтелесни нива.

Поветът, заедно с други цветове по д-р Бах, е подпомогнал зачеването при съпружески двойки, чието безплодие не се е дължало на органични причини.

Подпомагащи препоръки
Упражняване на творчески любими занимания, при които неосъщественият творчески потенциал се преобръща в материя, например тъкане, рисува не и т.н. Теоретични и практични занимания с принципа „както отвътре,така и отвън“. Йога упражнения за укрепване на етерното тяло. Пребиваване на слънце и на светло.
Положителни мисли за програмиране; „Все повече разбирам зависимостта между вътрешния мир и външния свят“, „моята задача трябва да се осъществи в конкретното настояще“, „ поддавам се на вдъхновението и превръщам идеите си в действителност“, „участвам изцяло в играта“.

Метхилд Шефер


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 63

Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/bach-flowers.espirited.com/wp-content/themes/freddo-pro/inc/template-tags.php on line 68